Kdy neplaveme

Naše plavecká škola bude uzavřena ve dnech:

4. 3. – 8.3. 2012  jarní prázdniny
28. 3. 2012  velikonoční prázdniny
1. 4.  1. 5.  8. 5. 2012  státní svátky