RODINNÉ ŠTAFETY

Zveme Všechny odvážlivce, kteří mají zájem utkat se v rodinném „štafetování“ na 12. 12. 2014 od 16 : 30 hod.

Veškeré bližší informace naleznete na letácích plaveckého bazénu nebo na tl. č. 603 180 225