UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že ze  strany vedení Plaveckého bazénu byly náhle Plavecké škole zcela neočekávaně změněny provozní podmínky, věnujte prosím pozornost následující informaci.

 

Od pondělí 3. 9. 2016 mají rodiče doprovázející děti umožněn vstup pouze do šaten. Dále již děti doprovázet nesmí.

Je možné, že v dohledné době nebude vstup rodičům umožněn ani za turnikety. Důvodem je údajný chaos v kontrole pohybujících se osob v prostorách bazénu a bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že nám bylo toto oznámeno tento týden, po zápisech, objednání drah a nasmlouvání zaměstnanců, nemáme jinou možnost než situaci řešit naším dohledem nad dětmi na úkor délky doby strávené ve vodě. Zároveň žádám rodiče, kteří si nejsou svými ratolestmi jisti, aby alespoň z horního ochozu dohlédly, že jejich děti skutečně dorazily ke své skupině. Není v našich silách toto ohlídat.

Neplavce – malý bazén a želvičky budeme pravděpodobně shromažďovat u východu z šaten a zase je tam předávat. Jak by se situace řešila v případě, že rodiče nebudou moci ani za turnikety ještě nevím.

Technicky vyřešit celou situaci je pro nás dosti obtížné, stávající situace byla z našeho pohledu vyhovující, procházející osoby se mohly prokazovat průkazkami Plavecké školy a Plavecký bazén mohl mít zajištěnou kontrolu.

Momentálně se snažíme o situaci ještě jednat. Nicméně, plavecká škola musí respektovat rozhodnutí vedení Plaveckého bazénu.

Děkujeme za pochopení