UPOZORNĚNÍ (Doklad o zaplacení kurzů)

V případě platby bankovním převodem, nebudeme z účetních důvodů vystavovat doklad o zaplacení. Budete-li však tento doklad potřebovat (zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel apod.) uhraďte prosím kurz formou hotovosti při zápisu.

Děkujeme