NÁHRADNÍ LEKCE

Náhradní lekce za neuskutečněné lekce na konci května z důvodu požáru střechy bazénu se uskuteční 15. 9. mezi 10:00 – 12:00 hod.

Plavecká škola má v tento čas pronajatý celý bazén (atrakce nebudou v provozu, veřejnost nebude přítomna).
Vstup do bazénu bude možný po prokázání se průkazkou Plavecké školy z minulého školního roku. V případě ztráty volejte tel. 604 107 854
Z organizačních a bezpečnostních důvodů prosíme rodiče předškoláčků, aby své děti na bazén doprovodili (v plavkách, 1 rodič 1 dítě. Můžete s dětmi absolvovat připravený program či si zaplavat ve vyhrazených drahách).

Děti se na bazénu budou hlásit u svých obvyklých stanovišť.
Vstup na bazén bude možný do 10:30 hod.
Děti mohou pobýt na bazénu do 11:45 hod. poté odcházejí do šaten.
V případě dřívějšího odchodu, je třeba odevzdat lektorkám podepsaný lísteček rodiči s časem odchodu a svůj odchod oznámit.
Šatny děti opustí nejpozději ve 12:15 hod.
V rámci této lekce bude také možno si vyzvednout diplomy z minulého kurzu.