ZÁPISY 2. POLOLETÍ

Kurzovné :

1600,- 1x týdně

2700,- 2x týdně

2 sourozenci 1x týdně 3000,-

3 sourozenci 1x týdně 4500,-

Platba na účet:

Kurzy pondělí a středa        115-5906980247/0100

Kurzy úterý a čtvrtek           16545451/0100

V případě, že navštěvujete oba kurzy (sourozenci nebo 2x týdně), je třeba částku rozdělit a poslat na oba účty.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno DÍTĚTE a den kurzu NUTNÉ !!!!!!!

Platba musí proběhnout do poslední lekce 1. pololetí kurzu (viz průkazka)

Průkazky budeme vystavovat po zaplacení kurzovného. Děti obdrží nové průkazky u své lektorky. Při pozdější úhradě dle domluvy.

Potvrzení o platbě vydáme na vyžádání.

NOVÍ ZÁJEMCI PŘIHLÁŠKY PŘES www.plaveckaskolajablonec.cz

Případné dotazy na tel. 604107854 p. Markéta Pokorná