Náhrady plaveckých lekcí

Vzhledem k pravděpodobnému uzavření Plaveckého bazénu až do 10.6. nebudou zatím kurzy obnoveny.

V případě, že podmínky pro návštěvníky budou pro nás následně akceptovatelné, kurzy nabídneme v druhé půli měsíce června a v době letních prázdnin.

Další variantou bude převedení kurzovného za neuskutečněné lekce na příští školní rok.

Vše dobré přeje kolektiv PŠ