Děkujeme  všem, kteří nás podpořili prázdninovým plaváním a pomohli nám překonávat tuto podivnou dobu!

Rezervace kurzů na nový školní rok spustíme po půli srpna(až se zde objeví leták s infem k zápisu). Ještě vyčkáváme na vývoj covidové situace. Zatím máme v plánu zachovat jak termíny tak ceny z loňského roku, ale musíme počítat s improvizací dle situace.

Přejeme krásné a pohodové léto!