ZAHAJUJEME!

Vzhledem k povinným opatřením nám je umožněno zahájení plaveckých kurzů od 7.12. v následujícím režimu:

Kurz R+D(PO) a neplavci z malého bazénu(ST) se po dobu omezujících opatření nebude konat.

Kondiční kurzy v Út a Čt mají informace od trenérky (sms), plavou v běžných časech, platí níže uvedená opatření.

PO 7.12. kurz (2lekce) 15,30-17,00 jen pro děti, které běžně plavou 15,30-16,15

ST 9.12. kurz (2lekce) 15,30-17,00 jen pro děti, které běžně plavou 15,30-16,15

PO 14.12. kurz (2lekce) 15,30-17,00 jen pro děti, které běžně plavou 16,15 – 17,00

ST 16.12. kurz (2lekce) 15,30-17,00 jen pro děti, které běžně plavou 16,15 -17,00

Pondělní v pondělí, středeční ve středu (1x 90min za 14 dní)

Bude-li to možné, poplaveme i v době Vánočních prázdnin. Včas upřesníme.

Prosíme alespoň den předem omluvit plánované absence, bez omluvy vám lekce propadnou ( chápeme, že někteří mohou mít za dané situace obavy a omluvenou neúčast nebudeme počítat do odplavaných lekcí)

Co platí:

Sraz 15,15 (Po,St) v prostoru před turnikety.

Rodiče nemají umožněn vstup do šaten (v případě, že nejdou plavat v rámci veřejnosti… v pondělí možnost plavání pro veřejnost na průkazky ani bez nich nebude) a opouští prostor haly ihned po předání dětí.

Všichni mají roušky či jinou ochranu dýchacích cest (děti tak, aby ji mohly použít až k vodě…ideálně roušky). K dispozici je u vchodu dezinfekce rukou.

Všichni si vyzvednou čipy u kasy, kde odevzdají průkazku! (děti, které nezvládnou převlečení samostatně ,budou mít čip do dámských šaten, kde jim pomůžeme)

Všechny děti mají roušku až k vodě! (nutné, abychom se vyhnuli vstupu a odchodu dětí po skupinách a v časových intervalech).

Sundavají po rozdělení do skupin..máme povolené skupiny po 9 dětech na lektorku. Některé děti tedy budeme muset přerozdělit.

Plavecká část lekcí bude končit v 16,50..následně dohlížíme na děti v šatnách a  rodiče si je po 17,00 hod mohou vyzvednout u turniketů.

Moc děkuji za pochopení a snad zas budeme moci brzy pokračovat bez omezení. V případě nejasností volejte tel. 604107854.

Dále přikládám opatření vydaná vedením Plaveckého bazénu

Systémová opatření při platnosti PES č.3

Plavecký bazén od 3.12.2020

 1. Počet návštěvníků v Plaveckém bazénu – 122 osoby
 2. Před vstupem do areálu je nutné provést dezinfekci rukou.
 3. Návštěvníci mají zakrytá ústa a nos v prostorách haly a šaten, dále bez roušky (neplatí pro TJ BIJA, PŠ a VZS)
 4. Čipy ke skříňkám se přidělují pouze sudá čísla (tzn. ob skříňku).
 5. Na všech toaletách je k dispozici dezinfekční mýdlo a papírové ručníky.
 6. Návštěvníci musí dodržovat odstup 2m (pokud se nejedná o rodinu nebo organizovaný trénink).
 7. Parní komory jsou mimo provoz (z důvodu vládního nařízení).
 8. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhy.
 9. Návštěvníci by se měli v šatnách, sprchách zdržovat po dobu nezbytně nutnou.

10.Počet návštěvníků v sauně – 8 (+1 obsluha).

Systémová opatření dohodnutá pro plavce TJ BIJA, PŠ a VZS :

Všichni dodržují výše uvedená opatření (s vyjímkou nošení roušek) a zároveň další opatření :

 1. Roušku mají sportovci až do bazénu, sundají ji až před vstupem do vody
 2. Tréninkové skupiny : 9+1 trenér.
 3. Skupiny se nebudou navzájem prolínat.
 4. Ve skupině plave 9+1
 5. Doprovod dětí nebude chodit do šaten a ve vstupní hale se bude zdržovat jen po dobu nutnou, doprovodí dítě a odchází.
 6. Trenér nahlásí počet dětí před tréninkem.
 7. Trenéři zajistí, aby po tréninku sportovci opustili bazén, sprchy i šatny opravdu co nejrychleji.