Čestné prohlášení

Prosíme o čestné prohlášení  následujícího znění:

Kurz rodič +dítě

Já………………………………………………………………….čestně prohlašuji, že po dobu mé účasti na kurzu plavání Plavecké školy Jablonec n.N.,s.r.o. já i moje dítě splňujeme aktuálně platné podmínky pro vstup do plaveckého bazénu.

Datum:   ………………………………………………………..                                                          Podpis:…………………………………………………………………

 

Ostatní

Já(jméno zákonného zástupce)……………………………………………………….jako zákonný zástupce (jméno dítěte)…………………………………………………………………čestně prohlašuji, že po dobu jeho/její  účasti na kurzu plavání Plavecké školy Jablonec n.N.,s.r.o.  splňuje aktuálně platné podmínky pro vstup do plaveckého bazénu.

Datum:   ………………………………………………………..                                                          Podpis:…………………………………………………………………

 

 

Aktuálně platné podmínky najdete na https://www.sportjablonec.cz/mestsky-plavecky-bazen