Kurzy plavání leden – červen 2022

 

Zahajujeme 10.1.2022

Lze se přihlašovat přes email: psjablonec@volny.cz, sms : 604107854

Prosíme uvést JMÉNO DÍTĚTE, VĚK, PLAVECKOU DOVEDNOST, DEN KURZU, KONTAKTNÍ TEL.

Platba : č.ú. 115-5906980247/0100 (do zprávy pro příjemce JMÉNO DÍTĚTE, DEN KURZU, CHCI/NECHCI POTVRZENÍ O PLATBĚ)

Přihláška platí na celé pololetí.

Vzhledem k nejisté situaci a možnosti přerušení kurzů z důvodu epidemiologických opatření budeme kurzovné vybírat po 10ti týdnech. Cenu tedy uvádíme za 10 týdnů trvání kurzů.

Pondělí 15.45 – 16.45

Kurz:

 • Kondiční (zdatnější plavci, uplavou minimálně 200 m )
 • Zdokonalovací (potopí hlavu, plave pár metrů bez pomůcky)
 • Neplavci VB ( potopí hlavu, nebojí se na VB, troufne si plavat ve VB s pomůckami)

  Cena : 1400,-Kč / 10 týdnů

 • R + D 15.30 – 16.00 16.00- 16.30 16.30 – 17.00

  Cena : 1000,-Kč / 10 týdnů (rodič + dítě , lekce 30 min)

Středa 15.45 – 16.45

Kurz:

 • Kondiční pro děti do 12 let
 • Zdokonalovací (viz výše)
 • Neplavci VB (viz výše)
 • Neplavci MB 4,5 a starší – děti, které ještě nemají žádné plavecké návyky

  Cena: 1400,-Kč /10 týdnů

Děti se schází 15 min před kurzem v hale bazénu (prosíme o dochvilnost) a společně s trenérkami odcházejí do šaten.

Účastníci kurzu R+D obdrží před první kurzem průkazku, kterou se prokáží u kasy, kde si vyzvednou čip ke skříňce.

Účastníci kurzů se zavazují k tomu, že splňují aktuálně platné podmínky vstupu do plaveckého bazénu. Osoby starší 12ti let musí prokazovat bezinfekčnost (očkování, 180 dní ochr. lhůta, PCR test do 18ti let)..Podmínky se mohou v průběhu kurzu změnit.

Kurzy úterní a čtvrteční se z provozních důvodů ruší ( hodiny 17 – 19 jsou vymezeny jen plaveckému oddílu).Děti z těchto kurzů se mohou přihlásit na pondělní a středeční kurzy.

Děti starší(středoškoláci), které chodily do kurzů út a čt od 18 do 19 hod. mohou přijít v út a čt na kondiční plavání pro dospělé od 19 – 20 hod. Tyto děti si zaplatí vstup do bazénu (neplatí se kurzovné, nemusí se chodit pravidelně) a přihlásí se u paní Sůvové, která tyto hodiny vede.