Zápisy do kurzů pro školní rok 22-23

Pro tento školní rok otevíráme kurzy :

Pondělí 15.45 – 16.45

Kurz:

Kondiční (zdatnější plavci, uplavou minimálně 200 m )

Zdokonalovací (potopí hlavu, plave minimálně pár metrů bez pomůcky)

Neplavci VB ( potopí hlavu, nebojí se na VB, troufne si plavat ve VB s pomůckami)

Cena : 1400,-Kč / 10 týdnů

R + D 15.30 – 16.00 16.00- 16.30 16.30 – 17.00

Cena : 1000,-Kč / 10 týdnů (rodič + dítě 3-5let, lekce 30 min)

Středa 15.45 – 16.45

Kurz:

Kondiční pro děti do 12 let

Zdokonalovací (viz výše)

Neplavci VB (viz výše)

Neplavci MB 4,5 let a starší –úplní neplavci, děti, které zvládnou výuku bez přítomnosti rodičů

Cena: 1400,-Kč /10 týdnů

Kurzy zahajujeme v týdnu od 12.9.2022

Lze se přihlašovat přes email: psjablonec@volny.cz, sms : 603856313

Prosíme uvést:

JMÉNO DÍTĚTE, VĚK, PLAVECKOU DOVEDNOST, DEN KURZU, KONTAKTNÍ TEL.

Platba:

po potvrzení rezervace na :

č.ú. 115-5906980247/0100

(do zprávy pro příjemce : JMÉNO DÍTĚTE, DEN KURZU, CHCI/NECHCI POTVRZENÍ O PLATBĚ !!!)

Přihláška platí na celý školní rok 22/23.

Vzhledem k nejisté situaci a možnosti přerušení kurzů z důvodu epidemiologických opatření budeme kurzovné opět vybírat po 10ti týdnech. Cenu tedy uvádíme za 10 týdnů trvání kurzů.

Organizační pokyny:

Děti se schází 15 min před zahájením kurzu v hale bazénu (prosíme o dochvilnost) a společně s trenérkami odcházejí do šaten bez doprovodu rodičů.

S sebou plavky, ručník, mýdlo, plavecká čepice (pro delší vlasy), plavecké ploutve (kondiční kurz – až dle instrukcí lektorky).

Po ukončení lekce děti odchází do sprch a měly by do 15 min opustit šatny.

Není dovoleno samostatně pobývat v páře či navštěvovat atrakce.

Účastníci kurzu R+D obdrží před první kurzem průkazku, kterou se prokáží u pokladny, kde si vyzvednou 15 min. před zahájením lekce čip ke skříňce. Po ukončení lekce by měli do 30 min opustit šatny a vrátit čip.