………………………………………28.11. z důvodu uzavření bazénu neplaveme!!!