Kurzy pro mateřské školy

Plavecká škola nabízí svoje služby ve výuce plavání dětí z mateřských škol.

Výuka probíhá:

 • převážně na malém bazénu. Při vyšším počtu dětí ve výuce jsou zdatnější děti  na velkém bazénu
 • po celý školní rok v termínech: září – listopad, listopad – únor, únor-květen,  květen-červen (jen 5 lekcí)
 • v deseti lekcích,  jedna lekce trvá 4o min.
 • ve dnech:  úterý,  středa,  čtvrtek,  pátek
 • v čase:  od 8.00 hod. – do 11.30 hod.

O výuku dětí je značný zájem v podzimních a jarních měsících. Z kapacitních důvodu nelze všechny  požadavky v těchto termínech uspokojit.

Cena:

Informace získáte u vedení Plavecké školy.

Doprava:

Na požádání zajišťujeme i dopravu dětí na bazén.

Kurzy pro školy

Plavecká škola nabízí svoje služby ve výuce plavání vašich dětí. Výuka probíhá v jabloneckém bazénu na krajních drahách a malém výukovém bazénku v dopoledních hodinách v době od 8.00 hod. do 12.30 hod..

Děti se během výuky dostanou i na vodní atrakce v nově přistavené části bazénu.
Jedné vyučovací  hodiny se může zúčastnit 40 – 55 dětí.

Výuka plavání se může organizovat v základních školách v rámci tělesné výchovy.

Plavecká škola nabízí tyto kurzy:

 • Kurz A – 10 lekcí x 90 min.
 • Kurz B – 5 lekcí x 90 min.
 • Kurz C – 10 lekcí x 60 min.

Kurz A: Je vhodný pro dojíždějící školy. Žáci se zúčastní výuky ve dvou po sobě následujících ročnících.

Kurz B: Je vhodný pro malotřídní školy. Žáci se výuky zúčastní po dobu čtyř let.

Kurz C: Je vhodný pro žáky z blízkých škol.  Žáci se výuky zúčastní ve třech po sobě jdoucích ročnících.

Doprava na plavecký výcvik: Dopravu můžeme zajistit.

Mokré vysvědčení

Každé dítě, které se zúčastní výuky plavání se ZŠ,  dostane  poslední hodinu „ MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“. Z vysvědčení lze vyčíst co umělo dítě na začátku výuky a jakých výsledků dosáhlo na konci plavecké výuky.

Nejzdatnější děti získávají figurku potápěče. Musí splnit:

 • uplavat více jak 200 metrů
 • uplavat pod vodou více jak 10 metrů
 • skočit šipku z bloku
 • vylovit předmět z 1,6 metrů

Děti z MŠ dostanou „MALÉ MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“. Mokré vysvědčení je provedeno formou omalovánky. Na zadní straně jsou básničky. Podle básniček plní děti jednotlivé plavecké dovednosti a vybarvují si obrázek patřící k básničce ve školce po hodině výuky.