Kondiční

Cílem kurzu je naučit dítě takovým plaveckým dovednostem, které opravňují dítě získat na konci kurzu Certifikát plavce. Dovednosti najdete na stránce – Stupnice plaveckých dovedností.

Do kurzu se může přihlásit plavec od deseti let s dovedností  minimálně kapra. Dítě, které nemá dovednosti kapra se po dohodě s vedením PŠ může přihlásit do kurzu zdokonalovacího.

Děti  jsou  zařazeny do družstev podle jejich dovedností a výkonnosti.

Do kurzu je dítě zapsané na celý školní rok. Placení je rozděleno na školní pololetí. V pololetí může dítě též kurz opustit nebo se přihlásit a v kurzu pokračovat. Zápisy do kurzů najdete na stránce –  Aktuality.

Na konci kurzu je dítě odměněno diplomem s ohodnocením vodního zvířátka a jeho plaveckou dovedností viz. Stupnice plaveckých dovedností.

Další informace o pohybu dítěte na bazénu získáte na stránce – Provozní předpisy.

Přihláška k plaveckým kurzům

Kondiční plavání pro dospělé plavce

  • Plavete poctivě a často, přesto se nezlepšujete nebo velice pomalu?
  • Myslíte to s plaváním vážněji?
  • Chcete plaváním ovlivnit svoji kondici a zdraví?
  • Chcete zlepšit svoji výkonnost v plavání a získat pozitivní tréninkové návyky?

Pak se přihlaste do hodin kondičního plavání pro dospělé.

Pod vedením trenérů budete postupně pracovat na zdokonalení všech plaveckých způsobů a postupně zlepšovat plaveckou kondici. Do tréninků se lze plynule přidat kdykoliv, nejedná se o kurz, ale o průběžné plavání.

Plavání s Jiřkou

Vylepšíme:

  • techniku plavání kraula, ale i dalších plaveckých způsobů

Nabízíme:

  • kondiční vedené plavání
  • základní postupný kondiční trénink, plavecký trénink
  • individuální přístup

TréninkAktuality

Přihláška k plaveckým kurzům

Neplavci

Do kurzů můžete přihlásit:

Kurz je určen pro dítě, které umí v malém bazénu splývat s pomůckou, potopí hlavu a dokáže samostatně pracovat bez přítomnosti rodiče.

Děti se učí hravou formou základním plaveckým dovednostem.

Při zvládnutí dovedností ohodnocení Krokodýla, Želvy, (Stupnice plaveckých dovedností) může dítě  přejít do družstva na velký bazén.

Kurzy probíhají v době školního roku. Placení kurzů probíhá 2x ročně – vždy na jedno pololetí.

Další informace naleznete v Provozních předpisech.

Informace o přihlášce do kurzu naleznete v Aktualitách.

Přihláška k plaveckým kurzům

Dospělí neplavci

Plavání patří k základním lidským dovednostem.  Máte-li pocit, že vám tato dovednost chybí, najděte odvahu a přijďte za námi.

Přizpůsobíme se Vašim časovým požadavkům.

Výuka může být individuální nebo ve skupině.

Přihláška k plaveckým kurzům

Kurz rodiče + děti

Každý rodič chce, aby jeho dítě umělo plavat. Naučit dítě plavat je velmi těžký úkol. Práce s dítětem vyžaduje od rodičů velkou  trpělivost a snahu přizpůsobit se potřebám dítěte.

Cvičitelka plavání zde vystupuje v roli odborného vedení rodiče a učí rodiče hravou formou přiblížit vodní prostředí dítěti a dát mu jistotu, že voda ho bude jednou nést.

U malých dětí je rozsah pozornosti malý. 30 minut výuky je maximum. Po celou dobu by  se mělo dítě udržovat v pozitivním přístupu. Dítě by nemělo plakat. Nemělo by se nutit do činností, které nezvládá nebo odmítá dělat. Zde se rodič  může obrátit na cvičitelku o radu, jak zaujmout dítě jiným způsobem.

V kurzech zůstávají děti do té doby, než zvládají samostatnou spolupráci s  cvičitelkou.

Výuka probíhá v malém  i velkém bazénu. Na velkém bazénu se pohybujeme v hloubce 1,15 metrů.

Informace o přihlášce do kurzu naleznete v Aktualitách.

Přihláška k plaveckým kurzům

Zdokonalovací

Kurz je určen pro pětileté až devítileté děti. Do kurzů můžete nejdříve přihlásit dítě, které splňuje dovednosti krokodýla a želvy. Najdete na stránce – Stupnice plaveckých dovedností.

Děti  jsou  zařazeny do družstev A, B, C podle jejich dovedností a výkonnosti.
Se zlepšováním dítěte se mění i jeho zařazení do družstva.

Našim cílem je kvalitní výuka spojena s maximem vhodných herních činností, vše nenásilnou formou.Využíváme veškeré možné plavecké pomůcky pro zpestření výuky našich dětí.

Maximální počet dětí v družstvu na jednoho cvičitele je u plavců 15, u neplavců 10.

Děti se v prvotní fázi učí prvkům plaveckých způsobů kraul, znak. Později přidáváme prvky způsobu prsa.

Do kurzu je dítě zapsané na celý školní rok. Placení je rozděleno na školní pololetí. V pololetí může dítě též kurz opustit nebo se přihlásit a v kurzu pokračuje. Zápisy do kurzů najdete na stránce – Aktuality.

Na konci kurzu je dítě odměněno diplomem s ohodnocením vodního zvířátka a jeho plaveckou dovedností – najdete na stránce – Stupnice plaveckých dovedností.

Další informace o pohybu dítěte na bazénu získáte na stránce – Provozní předpisy.

Přihláška k plaveckým kurzům