Provozní předpisy

 • vstup do šaten bazénu je 15 min. před zahájením lekce plavání (nechoďte zbytečně brzy, prochladnete)
 • průkazka  opravňuje předběhnout frontu vytvořenou  veřejností
 • odchod ze šaten do 20 min. po ukončení lekce
 • zákaz samostatného pohybu dítěte v prostorách bazénu před i po ukončení lekce
 • bez průkazky nebudeš vpuštěn do bazénu
 • doprovod dětí do šaten se v prostorách šaten zdržuje jen po nejnutnější dobu. Ve sprchách pomáhají rodiče jen nejmenším dětem, nechodí do sprch v bundách, v ponožkách, s objemnými taškami
 • doprovod nevstupuje do prostor bazénu za skleněnými dveřmi
 • zákaz vstupu dětí do parní komory bez dospělého , v komoře přítomného, dozoru
 • rodiče, kteří doprovázejí děti na bazén a zůstávají na bazénu po celou dobu výuky, si musí zakoupit platnou vstupenku
 • před vstupem do bazénu se děti řádně omyjí mýdlem a dojdou si na WC. Ručník a mýdlo si ukládají do (svým jménem označené) igelitové tašky.
 • máš-li delší vlasy, vezmi si plaveckou čepici
 • na bazénu se posaď na vymezené místo a  vyčkej příchodu lektorky
 • kurzovné se nevrací z důvodu nepřítomnosti na výuce
 • ztrátu průkazky je třeba nahlásit vedení plavecké školy

Neplaveme: v době státních svátků , školních prázdnin, technické odstávky bazénu

Kurz Rodiče + děti: provozní předpisy

Zaplacením kurzu se dítě stává členem plavecké školy. Průkazka opravňuje ke vstupu do bazénu jednoho rodiče + dítě.

Průkazka platí vždy na období napsané na průkazce.

Neplaveme: v době státních svátků a školních prázdnin

 • průkazka vás opravňuje předběhnout frontu vytvořenou veřejností
 • vstup do šaten 15 min. před zahájením hodiny
 • odchod do 30 min. po ukončení hodiny
 • při předložení průkazky dostanete čipové hodinky od skříňky/ztráta hodinek: 200,-Kč
 • před vstupem do bazénu se řádně umyjte
 • věci na bazén noste jen v igelitové tašce
 • scházíte se na místě: a) malý bazén u obrázku krokodýla, b) velký bazén u obrázku želvy

Kurzovné se nevrací z důvodu nepřítomnosti na výuce.

Ztrátu průkazky je třeba nahlásit vedení plavecké školy.

Průkazka má hodnotu ceny kurzu.